Alleen geboren Meerlingen

home | ervaringen | test | vtsgroep | stichting | over ons | contact | theorie | links

'Heart-connected or not?', that's the question.

Uit echoscopisch onderzoek blijkt dat ongeveer 10-12% van de bevolking na de conceptie als 'meerling' aan het leven in de baarmoeder begint, maar na de zwangerschap toch als 'eenling' wordt geboren. Tijdens de zwangerschap is deze 'baarmoeder veteraan' dus al van zeer dichtbij met de dood van een of meerdere broertjes en/of zusjes geconfronteerd geweest. Dit fenomeen wordt het Vanishing Twin Syndrome of Verdwenen Tweeling Syndroom genoemd.


PERSOONLIJKHEID van een alleengeboren meerling in het kort:

Iemand met deze ervaring is voortdurend met hoge frequentie, vaak wisselende gerichtheid en uiteindelijk vaak zonder succes of bevrediging op zoek naar de perfecte en nooit eindigende diepe hartsverbinding met een object.
('Object' is hier bedoeld in de meest abstracte zin van het woord: iemand anders, een baby, peuter, kleuter, kind, anderen, een groep, groepen, dieren, planten, mineralen, een ding, dingen, verzameling, een project, een eigen bedrijf, team, collega's, de natuur, het geheel, ......)
Deze zoektocht is de verdringing van het gemis van de intense intieme hartsverbinding(en) die al zo vroeg in de ontwikkeling verbroken werd(en) door het doodgaan van de ander(en) in de baarmoeder. De herinnering aan dit drama in de moederschoot is heel vaak niet bewust, maar wel opgeslagen in het cel- of lichaams-geheugen.

En als er op een zeker regelmatig terugkerend moment even geen stand-in verbinding met een object als vervanging en surrogaat van de oorspronkelijke verbinding gevoeld kan worden, gaat het afweermechanisme 'sabotage' aan het werk, dat er uiteindelijk voor zorgt dat door het subject geen bestaansrecht (of bestaanszin) meer wordt ervaren. De 'sabotage' als het meest primitieve afweermechanisme kan zich bedienen van alle afweermechanismen zoals die in de psychoanalyse beschreven zijn. In die zin is 'sabotage' de super-afweer of de organisator/dirigent van de afweermechanismen.

Na herkenning, erkenning en bewustwording van de onweerstaanbare en voortdurend al dan niet bewust aanwezige hunkering naar deze tweeling-verbinding en acceptatie dat de werkelijke verbindingen in het volwassen leven met objecten (in de meest ruime zin van het woord) daarvan in het beste geval een tijdelijke afspiegeling kunnen zijn, komt er vaak meer rust in het leven van de alleen geboren meerling. Dit stadium zal echter vaak niet zonder de nodige oefeningen bereikt kunnen worden. De 'saboteur' duikt heel vaak en heel snel op en wordt meestal niet, zo niet nooit in het moment zelf herkend.

Als alle verwarringen uitgefilterd zijn, kan het maken van een 'tweeling-verbinding' uiteindelijk een speciale gave worden waarmee de alleen geboren tweeling anderen kan helpen de eigen koers en de doelen in het leven te verhelderen.
(In andere culturen worden alleen geboren meerlingen ook wel 'boodschappers van de goden' genoemd en krijgen als zodanig een plaats binnen de gemeenschap. In onze westerse maatschappij zijn het vaak slecht gesocialiseerde overgevoelige HSP'ers, die niet goed 'afgehecht' zijn voor wat betreft het contact met het numineuze, magische, transpersoonlijke, etc. Eigenlijk zijn zij in zekere zin gefixeerd geraakt in de dan normale magische ontwikkelingsfase van het 2-3 jarige kind. In feite zijn alleen geboren meerlingen maar zeer ten dele conditioneerbaar door eenlingen. Er blijft vaak een poort open staan naar 'andere mogelijkheden'.)


Wij vermoeden dat de basis van de persoonlijkheid van de VTS'er al tijdens de zwangerschap in hoofdlijnen is vastgelegd door dit verlies. De VTS'er kan daar in het dagelijkse leven behoorlijk last van hebben. Wij vermoeden zelfs dat veel, zo niet alle in het reguliere circuit bekende psychische en psychiatrische stoornissen hun wortels vinden in dit fenomeen.

Wij houden ons bezig met de mogelijkheden tot bewustwording en 'te boven komen' van dit Verdwenen Tweeling Syndroom.

Giedi heeft na 17 jaar onderzoek een geschikte therapie gevonden, die hij ook zelf in een therapeutische setting aanbiedt. Heb je hier belangstelling voor en wil je daarover met hem in contact komen, stuur dan een mail naar giedi(aapje)freedom(punt)nl

Een inmiddels duidelijk onderscheidbare groep mensen hangt tegen het alleen geboren tweeling trauma aan. Het zijn eenlingen, maar in de afhankelijke fase van hun leven zijn zij opgevoed en ook in meer of mindere mate misbruikt door 1 of meer VTS'ers. Zij zijn in eerste instantie slachtoffers van deze zelf getraumatiseerde opvoeders, maar worden later ook vaak daders, vooral in de richting van andere VTS'ers, waar ze als geen ander een neus voor lijken te hebben ontwikkeld om die te vinden.Laatste update: 5 mei 2021